Kwaliteit

Certificering
Sinds 2007 heeft Daelzicht het HKZ-certificaat behaald.

Daelzicht werkt constant aan kwaliteit. Het HKZ-certificaat is een keurmerk dat voor de gehandicapten- sector is ontwikkeld door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Waarom?
Het HKZ-certificaat stelt normen en eisen aan de zorg die we leveren, aan de kwaliteit ervan en aan het feit dat we een aantal zaken moeten vastleggen om te kunnen Ďbewijzení dat we inderdaad die kwaliteit leveren die we zeggen te leveren en die verbeteringen aanbrengen die wij en/of de cliŽnten van belang vinden.

Wat is het HKZ?

Het HKZ is een stelsel van normen en eisen waaraan de zorg moet voldoen om een certificaat te behalen. De HKZ is een systeem dat uit negen rubrieken bestaat.
De drie belangrijkste daarvan zijn de rubrieken Intake, Uitvoering en Evaluatie/nazorg. Hierin worden kwaliteitseisen gesteld rondom:

  • de wijze waarop nieuwe cliŽnten bij Daelzicht binnen komen (zoals bijvoorbeeld: welke informatie moet een nieuwe cliŽnt van ons krijgen?)
  • de wijze waarop we de zorg uitvoeren (bijvoorbeeld het werken met persoonlijke plannen, het handelen naar protocollen op het terrein van bv. medicatie, seksueel misbruik, reanimatie, e.d.);
  • de wijze waarop we de zorg afsluiten.

Vervolgens stelt de HKZ kwaliteitseisen aan alle processen die de genoemde drie processen ondersteunen. Zo stelt de HKZ eisen aan:

  • het (kwaliteits-)beleid en de wijze van leidinggeven en de verbetercyclus (bijvoorbeeld de plan-do-check-act cyclus);
  • de wijze waarop we met de medewerkers omgaan (bijvoorbeeld ten aanzien van deskundigheidsbevordering, de medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de risico-inventarisaties en Ėevaluaties, e.d.);
  • de wijze waarop we nieuwe dienstverlening ontwikkelen (bijvoorbeeld bij nieuwe hulpvragen);
  • de huisvesting en de veiligheid bij calamiteiten;
  • diensten en producten die Daelzicht van anderen afneemt (denk bijvoorbeeld aan de inkoop van producten); en
  • de wijze waarop we omgaan met het beheer van documenten, protocollen, procedures e.d. (bijvoorbeeld een kwaliteitshandboek).

DNV
DNV is de keurende instantie. In hun rapport liet zij weten dat men onder de indruk was van de professionele, betrokken medewerkers. Ook was er alle lof voor bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek.
Voor meer informatie over DNV, kijk op www.dnv.nl