Vrienden van Daelzicht Hartenwensen

Als zorgaanbieder erkennen we het belang van activiteiten die de cliŽnt vreugde, kracht en een hogere levenskwaliteit kunnen bieden. Daelzicht Hartenwensen ontvangt geen overheidsbijdrage voor haar activiteiten. Samen met de Vrienden maken wij het verschil voor deze bijzondere doelgroep. Dat doen we door samen geld in te zamelen om deze bijzondere wensen mogelijk te maken.

Vergroot uw zakelijk netwerk
Bent u op zoek naar aanknopingspunten om uw ondernemingskansen te vergroten? Daelzicht organiseert een keer per jaar een inspirerende netwerkbijeenkomst voor alle ĎVrienden van Daelzicht Hartenwensení. Wij zorgen ervoor dat u op een ludieke manier veel mensen spreekt, zodat u kunt ontdekken of u zakelijk iets voor elkaar kunt betekenen. U kunt zich met 2 personen per bedrijf aanmelden voor de netwerkbijeenkomst. 

 

ANBI status 

Is mijn gift aftrekbaar?

De Belastingdienst heeft Daelzicht aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). 

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Uw giften aan de Vrienden van Daelzicht kunt dus u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Schenken aan goede doelen

De Nederlandse overheid voert een fiscaal beleid dat schenken aan goede doelen aanmoedigt. De donaties van bedrijven aan goede doelen zijn aftrekbaar boven een totaalbedrag van Ä 227,-. Het aftrekbare bedrag kan niet hoger zijn dan 10% van de totale nettowinst van het bedrijf in een jaar. Meer schenken mag, maar is boven de 10% van de nettowinst niet aftrekbaar. Een donatie moet onderbouwd worden met schriftelijke bewijsstukken. 

Als u Vrienden van Daelzicht Hartenwensen sponsort, dat wil zeggen dat Vrienden van Daelzicht uw bedrijf in ruil voor financiŽle steun een tegenprestatie biedt, dan ziet de fiscus dat als een normale (marketing)kostenpost. De financiŽle inbreng is in dat geval 100% aftrekbaar. Een sponsor van Vrienden van Daelzicht Hartenwensen ontvangt een betalingsbewijs cq factuur. 

 

<<< terug