Ambulante ondersteuning

Ondersteuning in de thuissituatie, op school of op een andere plek waar ondersteuning gewenst is, dat noemen we ambulante ondersteuning. Voor kinderen die net wat extra begeleiding nodig hebben of voor ouders die wel wat professioneel advies kunnen gebruiken bij de opvoeding staat een team van ambulante medewerkers klaar. 

We bieden drie vormen van ambulante ondersteuning

Ambulante begeleiding
Afhankelijk van de hulpvraag kunnen 'Begeleiding Individueel' en 'Persoonlijke Verzorging' worden ingezet. Begeleiding Individueel is erop gericht kinderen vaardigheden aan te leren waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig als mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. De persoonlijke verzorging bestaat uit het ondersteunen bij de verzorging. De eigen mogelijkheden van het kind en van de directe omgeving worden zoveel mogelijk aangesproken en gestimuleerd.

Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding
Soms is het voor ouders moeilijk om te gaan met de gevolgen van de beperking van hun kind. Hierdoor kunnen problemen ontstaan in het gezin. Tijdens Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding leren ouders opvoedkundige vaardigheden om de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Na een observatieperiode wordt er samen gewerkt aan het probleemoplossend vermogen van de ouders, het toezicht houden op hun kind, de omgang met hun kind en het opvoedkundig handelen. De begeleiding speelt zich af binnen het gezin, de hulpvraag van het gezin is het uitgangspunt. 

Behandeling gedragswetenschapper
Deze begeleiding is gericht op gedragsverandering. Gedragsdeskundige, teamleider, praktisch pedagogisch begeleider, ouders en eventuele derden werken hierbij nauw samen. Er is altijd sprake van een bijzondere zorgvraag. Bijvoorbeeld een kind dat bepaalde angsten heeft, niet zindelijk wordt, voortdurend woedeaanvallen heeft of niet in bad wil. Stap voor stap wordt een plan gevolgd om de angsten en problemen te overwinnen en het gedrag te veranderen. Zodat het kind weer in zijn kracht komt te staan en zijn of haar talent de ruimte kan krijgen. 

<<< terug