Crisisopvang 't Raayke

Door omstandigheden kan het voorkomen, dat een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Het vinden van een passende woonplek duurt soms te lang en een snelle oplossing is van belang. Crisisopvang bij Daelzicht is dan een van de mogelijkheden.

Met een team van betrokken professionals biedt 't Raayke veiligheid, stabiliteit, structuur en rust in het leven van de kinderen. In de meeste gevallen komen aanmeldingen tot stand na overleg tussen ouders en instanties zoals MEE, MFCG en Bureau Jeugdzorg. De duur van crisisopvang is maximaal twee keer zes weken. Na deze periode wordt bekeken of de zorg kan worden omgezet in overbrugging naar een passende woonplek binnen Daelzicht of ergens anders.

Voor alle kinderen bij 't Raayke is er dagbesteding. Sommigen gaan naar school en anderen naar dagcentrum de Kej in Koningslust.

Crisisaanmeldingen
Crisisaanmeldingen lopen via Bureau Jeugdzorg. De Crisisdienst Jeugd is rechtstreeks bereikbaar via de volgende telefoonnummers: 

  • Noord-Limburg: 088 - 007 29 70
  • Midden-Limburg: 088 - 077 29 50
  • Zuid-Limburg: 088 - 007 29 00

 

 

ít Raayke
Swolgenseweg 44
5865 AZ Tienray
T 0478-697555
daelzicht.raayke@daelzicht.nl 

 

<<< terug