Kennismaken met Kind & Jeugd

Daelzicht ondersteunt kinderen met ontwikkelingsproblemen en hun ouders. Met onze ondersteuning geven we antwoord op de vragen die u heeft rondom de ontwikkeling en de opvoeding van uw kind. 

Het talent van het kind is de basis van onze ondersteuning. We ondersteunen zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Dit doen we thuis, op school of op locatie, door gesprekken van mens tot mens en een behandeling die past bij de vraag. We werken samen met het kind, de ouders en het gezin, scholen, expertisecentra, jeugdzorg, zorgorganisaties, de overheid en de wetenschap. En natuurlijk ook met de logopedisten, fysiotherapeuten, spelbegeleiders en andere disciplines die binnen Daelzicht een plek hebben. We maken ons sterk voor passend onderwijs en ondersteuning die werkt.

Onze ondersteuning bestaat uit:

Ambulante ondersteuning in het gezin, op school of op locatie
Behandeling gedragswetenschapper
Crisisopvang
Gezinshuizen
Kinderdagcentra
Logeren
Vakantieopvang
Verlengde dagopvang
Wonen

 

<<< terug