Woonzorgproduct resultaat van unieke samenwerking

10-02-2015 (21:29)

 

 

De optredende veranderingen in de zorg zijn van invloed op het vastgoed van Daelzicht. Om in te kunnen spelen op de toekomstige vraag heeft Daelzicht samen met Wonen Limburg een nieuw woonzorgproduct ontwikkeld. 
In gebouwen waar het woonzorgproduct is toegepast, krijgen cliŽnten een zelfstandige woonruimte van 45m2 met een eigen keuken en badkamer. Eveneens wordt een gezamenlijke woonkamer gerealiseerd zodat cliŽnten zowel de mogelijkheid hebben om op zichzelf te zijn, alsook om elkaar te ontmoeten. In dit concept worden geen grote zorgbadkamers en professionele keukens gerealiseerd. Er is gekeken naar transformeerbaarheid, zodat de zorgappartementen gemakkelijk en goedkoop kunnen worden verbouwd tot reguliere woningen, op het moment dat er mensen komen te wonen die geen zorg of ondersteuning nodig hebben. Met dit concept wordt ingespeeld op de ontwikkeling ĎScheiden van Wonen en Zorgí.  
Het woonzorgproduct wordt toegepast in toekomstige bouwprojecten van Daelzicht en Wonen Limburg waarvan er enkele zich in de haalbaarheidsfase bevinden.
Deze unieke samenwerking in Limburg tussen zorginstelling en woningcorporatie is op 10 februari 2015 officieel ondertekend door de bestuurders van resp. Daelzicht en Wonen Limburg, mevr. Buijks en dhr. Peeters.