Nieuwe Raad van Toezicht compleet

09-11-2016 (13:16)

 

Per 15 november 2016 worden twee nieuwe leden benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht. Daarmee is de Raad van Toezicht compleet.

 

Per 15 november 2016 worden Pink van Veen en Ellen Kuppens benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht. Met deze benoemingen is de Raad van Toezicht compleet.

 

Pink van Veen (52) was van 2009 – 2016 lid van de (tweehoofdige) Raad van Bestuur van Vitalis WoonZorg Groep waar zij o.a. zorg, wonen, welzijn, organisatieontwikkeling, kwaliteit en veiligheid als aandachtgebied had. Daarvoor deed Van Veen ruime ervaring op bij diverse zorginstellingen als manager, beleidsmedewerker en beleidspsycholoog. Als toezichthouder is zij sinds 2012 lid van de RvT van RIBW Brabant waar ze vanaf 2015 de rol van voorzitter vervult. Sinds 2016 is zij ook toezichthouder bij Beweging 3.0. Daarnaast bekleedt en bekleedde zij diverse functies in besturen, raden en colleges in de zorg.

 

Pink: ”Als toezichthouder van Daelzicht wil ik me inzetten voor een goede verbinding met de organisatie en de continuïteit en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Daaraan lever ik graag een bijdrage.”

 

Ellen Kuppens (46) is vice president (VP) HR bij DSM Nederland. Onder haar verantwoordelijkheid vallen arbeidsvoorwaarden (met inbegrip van cao-onderhandelingen), het interne overleg (C)OR, talent Ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Hiervoor bekleedde zij diverse andere HR posities binnen DSM o.a. als Project Director HR -transformatie DSM NL, en HR Director en VP HR DSM Fibre Intermediates. Daarnaast vertegenwoordigt zij DSM en is zij bestuurder in externe organisaties als het FSI (Fonds Sociale Instellingen), VNO/NCW, JetNet en CHILL.

 

Ellen: “Daelzicht verdient het om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Daar wil ik me als toezichthouder voor inzetten, te beginnen met het herwinnen van vertrouwen in de organisatie zelf.”

 

Vertrek voormalige Raad van Toezicht
Op 17 juni jl. kondigde de voormalige RvT van Daelzicht haar vertrek aan. Per 1 juli traden vier van de zeven leden terug. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Per 1 november droeg de voormalige RvT haar taken over aan de nieuwe RvT.