Wijkportaal Westelijke Mijnstreek in de startblokken

21-11-2014 (09:44)

 

 

Woensdag 19 november is bij de gemeente Sittard-Geleen het officiŽle startsein gegeven voor de ontwikkeling van een (digitaal) wijkportaal voor de regio Westelijke Mijnstreek. Acht zorg- en welzijnsorganisaties en een woningcorporatie ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor de komende twee jaar. De gemeente Sittard-Geleen stelt namens de Westelijke Mijnstreek een opstartsubsidie voor het opzetten en uitrollen van het wijkportaal beschikbaar aan de samenwerkende partijen: Cicero Zorggroep, Daelzicht, LEVANTOgroep, Orbis Medisch en Zorgconcern, Pergamijn, Partners in Welzijn, SGL, Vivantes en woningcorporatie ZOwonen.

Wijkportaal Westelijke Mijnstreek
Het wijkportaal is een digitale applicatie / website die (ondersteunings)vragen en behoeften van burgers koppelt aan het beschikbare aanbod van andere burgers, ondernemers, verenigingen en zorgaanbieders in de buurt of wijk. Het portaal draagt hierdoor niet alleen bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers, maar bevordert ook het onderlinge contact en de sociale samenhang in de buurt; het is dus ook een virtuele ontmoetingsplaats voor gebruikers.

En dat is precies wat het wijkportaal in de Westelijke Mijnstreek beoogt: burgers in de wijk verbinden met elkaar en met andere burgers en organisaties. In veel gevallen kan dat de inzet van professionele, duurdere zorg terugdringen. Welkome en zinvolle ontwikkelingen uit het oogpunt van alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg vanaf 2015:
- door het aanbieden van informatie, advies, zorg, service, producten en diensten kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen met ondersteuning vanuit de eigen buurt;
- de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt wordt gestimuleerd;
- de samenwerking en verbinding tussen buurtbewoners, plaatselijke organisaties en verenigingen wordt bevorderd;
- nieuwe vormen van begeleiding en ondersteuning kunnen hieruit ontstaan.

Pilot en planning
Op 1 januari 2015 start een pilot in het stadsdeel Sittard noordoost. In het najaar van 2015 haken ook de andere wijken in Sittard-Geleen aan. Het is de bedoeling dat eind 2016 de hele regio Westelijke Mijnstreek is aangesloten op het wijkportaal.