Uitnodiging Informatiebijeenkomst Belevenispark: di 30 juni 2015

25-06-2015 (08:51)

 

Graag nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdagochtend of -middag 30 juni 2015. De bijeenkomst gaat over het park vol belevenissen dat wordt ontwikkeld op het Daelzicht-terrein aan de Heerbaan in Heel.

 

Zoals waarschijnlijk bij u bekend heeft Daelzicht enkele jaren geleden het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het nieuwe zorgconcept: het zogeheten 'belevenispark'. Dat deden we vanwege de veranderingen in de zorg. We zagen en zien dat de mogelijkheden voor dagbesteding aan cliŽnten met een hulpvraag onder druk staan. Vanuit ons streven om de kwaliteit van leven van burgers met een zorgbehoefte, zoals kinderen en volwassenen met een beperking en ouderen met dementie, verder te verbeteren, zijn we proactief gaan nadenken over vernieuwende ideeŽn. Het park vol belevenissen is zo'n innovatief idee. In opdracht van Daelzicht wordt, met betrokkenheid van de gemeente Maasgouw en de provincie Limburg, een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het project.

Vanzelfsprekend is het de plicht van Daelzicht de middelen die we bezitten, zoals het terrein aan de Heerbaan in Heel, optimaal aan te wenden voor de zorg aan cliŽnten. Door de grond slimmer en efficiŽnter te gebruiken voor belevenissen bieden we, door onder meer schaalgrootte en de inzet van vrijwilligers, kwalitatief goede en betaalbare dagbesteding. Op het Daelzicht-terrein zijn nu al belevenissen aanwezig, zoals manege De Huif, het belevingsbos en prachtige visvijvers. We voegen daar nieuwe belevenissen aan toe, waardoor er een fantastische plek ontstaat waar mensen met een hulpvraag zorgeloos kunnen genieten en ontspannen. Dat het park daarnaast ook werkgelegenheid schept en het gebied aantrekkelijker maakt voor recreatie, is uiteraard een prettige bijkomstigheid. Het streven is dat het park in 2018 de eerste cliŽnten en begeleiders ontvangt.

U bent allen van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het park op 30 juni. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst van 10.00 tot 11.30 in Dok6, Raadhuisplein 6 in Panningen of voor de bijeenkomst van 14.00 tot 15.30 uur in CC Don Bosco aan de Mgr. Savelbergweg 100 te Heel. Inloop is mogelijk vanaf een kwartier voor aanvangstijd. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de actuele status en de meeste recente ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. 


Aanmelden kan via rosie.trum@daelzicht.nl met vermelding van de bijeenkomst waar u aanwezig zal zijn.

We zien u graag op dinsdag 30 juni.