Nieuw lid Raad van Toezicht Daelzicht

20-12-2016 (11:43)

 

Per 15 december jl. is Mieke Ockhuizen benoemd als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Daelzicht.

 

Mieke Ockhuizen 

Mieke Ockhuizen (65) is de afgelopen twintig jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan de laatste elf jaar bij ORO (Othmarus Rijtven Organisatie), een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in Zuidoost Brabant. Zij bekleedde de functie van voorzitter Raad van Bestuur. Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij de GGzE (Eindhoven) in de functie van hoofd FinanciŽn en Informatievoorziening. 

 

Als toezichthouder bekleedde zij diverse functies binnen het onderwijs en de zorg. Sinds 2016 is zij toezichthouder bij het Waarborgfonds voor de Zorg en bij de Mosae Zorggroep. Deze laatste functie zal zij in het voorjaar 2017 beŽindigen. 

 

Ockhuizen: "Met mijn ervaring in de zorg in diverse bestuursfuncties en als directeur FinanciŽn draag ik graag, met mijn collega toezichthouders, bij aan het gezond houden van de organisatie. Ik kijk er naar uit om daarin van betekenis te kunnen zijn en ervoor te zorgen dat de organisatie de zorg die de cliŽnten nodig hebben adequaat kan bieden". 

 

Met de benoeming van Mieke Ockhuizen is de Raad van Toezicht van Daelzicht compleet. Zij zal zich met name richten op de portefeuille vastgoed/financiŽn. Eerder (20 oktober jl.) werd Jean-Paul Essers voorgedragen voor benoeming als lid van de RvT voor deze portefeuille. Na toetsing aan de Governance Code van BOZ en overleg met meerdere instanties heeft de heer Essers besloten af te zien van de benoeming tot lid RvT bij Daelzicht om iedere schijn van eventuele belangenverstrengeling te voorkomen met zijn functie als voorzitter Raad van Bestuur van Adelante. Voorzitter RvT Daelzicht, Antoinette Knoet, zegt zijn besluit in het belang van Daelzicht te respecteren. 

 

Vertrek voormalige Raad van Toezicht

Op 17 juni jl. kondigde de voormalige RvT van Daelzicht zijn vertrek aan. Per 1 juli traden vier van de zeven leden terug. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Per 1 november droeg de voormalige RvT zijn taken over aan de nieuwe RvT.