IGZ rapportage

11-05-2015 (10:31)

 

 

Op 15 en 16 april 2014  heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) een aangekondigd bezoek aan locatie ’t Raayke in Tienray gebracht en een onaangekondigd bezoek aan ’t Steyntje in Stein. Tijdens de bezoeken heeft de IGZ getoetst of Daelzicht voldoet aan wet- en regelgeving, (beroeps)normen en richtlijnen, zodat de kwaliteit en veiligheid voor de ondersteuning aan cliënten voldoende gewaarborgd zijn.  De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen tijdens de bezoeken:

• Sturen op kwaliteit en veiligheid
• Cliëntdossier
• Deskundigheid en inzet personeel
• Medicatieveiligheid
• Vrijheidsbeperking

 

 

De IGZ heeft de cliëntgerichtheid en professionaliteit van medewerkers, sturing op kwaliteit & veiligheid en de wijze waarop omgegaan wordt met vrijheidsbeperkende maatregelen als zeer positief gewaardeerd. Voor de door de IGZ geformuleerde verbeterpunten betreffende dossiervoering en medicatieveiligheid, zijn door Daelzicht verbetermaatregelen geformuleerd en ingevoerd. De IGZ heeft de verbetermaatregelen beoordeeld en akkoord bevonden.
 

De rapportage is openbaar en op te vragen via www.igz.nl of klik hier.