BeŽindiging plan Belevenispark Heel

29-02-2016 (14:34)

 

De Raad van Bestuur van zorginstelling Daelzicht heeft besloten om het plan voor een belevenispark in Heel stop te zetten. Hiermee wil de Raad van Bestuur de rust in de omgeving en de organisatie terugbrengen.

 

De Provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en Daelzicht tekenden in 2012 een convenant om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een belevenispark voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie. De Raad van Bestuur heeft in het kader van de haalbaarheidsstudie met veel partijen overleg gevoerd en heeft daarin enthousiasme ontmoet en partners die dit plan wilden ondersteunen.

 

Tijdens het ontwikkelingsproces is het plan een aantal keer door verschillende partijen kritisch bekeken. De hierdoor verkregen input is uitermate serieus genomen en heeft ertoe geleid dat het plan kleinschaliger is gemaakt. Ook is optimaal tegemoetgekomen aan de zorgen die leefden in de omgeving.

 

Helaas hebben de aanpassingen in het plan niet geleid tot volledige acceptatie in de omgeving en daardoor niet tot de rust in de organisatie die nodig is om alle andere noodzakelijke veranderingen in de zorg door te kunnen voeren. De Raad van Bestuur wil nu met dit besluit rust creŽren.

 

Naar de toekomst toe wil de Raad van Bestuur blijven inzetten op innovatie. De Raad van Bestuur voelt zich hierin gestimuleerd door de positieve reacties en energie die ervaren wordt door te werken aan vernieuwende daginvulling samen met cliŽnten(raden en -vertegenwoordigers), ouders, medewerkers, vrijwilligers en andere (externe) partijen.

De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht en convenantpartners (gemeente Maasgouw en de Provincie Limburg) van haar besluit op de hoogte gebracht. De Raad van Toezicht kan zich vinden in het genomen besluit en ondersteunt de Raad van Bestuur in de visie om te blijven werken aan innovatieve zorg. De convenantpartners respecteren het besluit en de afwegingen die de Raad van Bestuur heeft gemaakt.

 

Wij danken eenieder voor de betrokkenheid en inzet bij het plan.