Nieuwe Raad van Toezicht Daelzicht benoemd

24-10-2016 (11:33)

 

 

Per 1 november a.s. draagt de huidige Raad van Toezicht van Daelzicht haar taken over aan een geheel nieuwe Raad van Toezicht. Antoinette Knoet-Michels zal het voorzitterschap van de Raad op zich nemen. Daarnaast zal Charles Evers als lid van de Raad toetreden op 1 november en Jean-Paul Essers op 3 november. De nieuwe Raad beslist in de komende weken over toetreding van nog 2 andere leden waarmee de nieuwe Raad van Toezicht zal bestaan uit 5 nieuwe leden.


Aanleiding nieuwe RvT

Op 17 juni jl. kondigde de RvT van Daelzicht haar vertrek aan. Per 1 juli traden vier van de zeven leden terug. De overige drie zetten direct de procedure in gang voor de werving van nieuwe toezichthouders. Hieraan voorafgaand zegde de OR in maart van dit jaar het vertrouwen op in de Raad van Bestuur (RvB). Het Managementteam (MT) deed dit in mei. Met de Raad van Toezicht (RvT) werd toen overeengekomen dat de RvB, in het belang van de organisatie, terug zou treden. Op 13 mei 2016 werd een interim bestuurder, Nettie Saarloos, aangesteld.

 

De nieuwe RvT


Voorzitter Antoinette Knoet-Michels

De nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, Antoinette Knoet-Michels (62), was tot 1 mei van dit jaar voorzitter van het College van Bestuur van het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) Ter AA in Helmond. Zij vond het na 16 jaar dit voorjaar het juiste moment om het ROC te verlaten. Daarvoor was zij rector / directeur van meerdere scholen-gemeenschappen. Zij zat daarnaast in het bestuur of de raad van toezicht van diverse onderwijs-, welzijns- en maatschappelijke instellingen en van een woningcorporatie. Sinds 2011 is zij statenlid Noord- Brabant voor de PvdA met de portefeuilles cultuur, landbouw en samenleving. Momenteel is zij ook toezichthouder bij een grote onderwijsinstelling en een organisatie in de kinderopvang.

Antoinette Knoet-Michels is een betrokken bestuurder die stuurt op basis van inhoud en overtuiging. ďMijn ruime ervaring als toezichthouder zet ik graag in voor Daelzicht. In de afgelopen weken heb ik al mogen kennismaken met de organisatie en zeer veel betrokken mensen ontmoet die met hart en ziel werken voor de mensen die hun zorg nodig hebben. Zij, cliŽnten en medewerkers, verdienen het dat we ons samen richten op de toekomst.Ē

 

De twee overige leden: Jean-Paul Essers en Charles Evers


Jean-Paul Essers (56) is voorzitter Raad van Bestuur van Adelante in Hoensbroek. Jean- Paul is bedrijfskundige en bedrijfseconoom. Voordat hij bestuurder van Adelante werd, werkte hij 8 jaar als senior manager/consultant bij Deloitte.

De eerste 20 jaar van zijn carriŤre was hij werkzaam bij de Koninklijke Marine, eerst als militair en later als financieel specialist. Hij heeft tijdens zijn carriŤre veel ervaring opgedaan in verschillende sectoren en is gespecialiseerd in strategievorming, finance en organisatieverandering. Jean-Paul brengt veel ervaring mee als toezichthouder. Zo is hij toezichthouder geweest in de jeugdzorg, de ouderenzorg en bij een woningcorporatie. Jean- Paul: ďToezicht houden bij een maatschappelijke organisatie is een voorrecht. De cliŽnt staat centraal ook in de Raad van Toezichtvergaderingen. Daelzicht is een prachtige organisatie met prachtige mensen die dag in dag uit het beste uit zichzelf halen om de mens met een beperking centraal te stellen en de beste zorg te bieden die nodig is. Voor dit type organisaties zet ik mij graag in!ĒCharles Evers (61) was tot 1 juli van dit jaar lid van de Raad van Bestuur (CFO) van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en Zorg (voorheen Atrium-Orbis) in Heerlen/Sittard. Charles is bedrijfseconoom en registeraccountant. Voordat hij CFO bij Atrium werd, bekleedde hij bestuurlijke financiŽle functies bij onder andere Unilever, Luchthaven Schiphol en Medisch Centrum Haaglanden. Hij heeft brede ervaring in finance, ict, inkoop, vastgoed en strategievorming. Hij is zakelijk en maatschappelijk gedreven en heeft ervaring in de private en publieke sector als commissaris/toezichthouder. Charles zal de auditcommissie van de Raad van Toezicht voorzitten. Charles: ďGraag zet ik mijn kennis en ervaring in voor Daelzicht vanuit een persoonlijke betrokkenheid in mijn gezin bij zorg voor mensen met een

beperking. Ik zie ernaar uit om in nieuwe verbondenheid met de RvB, OR, cliŽntenraad en alle medewerkers bij te dragen aan goede zorg voor alle cliŽnten van DaelzichtĒ.


Stand van zaken onderzoek Significant en Integis

De nu aftredende RvT besloot in mei bij het vertrek van de RvB om naast het  van een interim-bestuurder ook een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan de ontstane situatie. Voor dit Daelzicht-brede cultuuronderzoek gaf zij mede namens de Ondernemingsraad (OR), de Centrale CliŽntenraad (CCR) en het MT (managementteam) opdracht aan bureau Significant. Met het onderzoek geeft Significant antwoord op de vraag hoe Daelzicht functioneert. Het onderzoek is in juni 2016 gestart en zal begin november definitief zijn afgerond.

Het tweede onderzoek waar interim-bestuurder Nettie Saarloos, opdracht voor gaf betreft een forensisch onderzoek naar (de correctheid van) procedures, (inkoop)trajecten, transacties en werkwijzen binnen Daelzicht. Is er correct gehandeld binnen bevoegdheden en hadden besluiten genomen mogen worden die genomen zijn? De uitkomsten van dit onderzoek dat door bureau Integis wordt uitgevoerd, worden in december verwacht.