Klachtenregeling

Niet tevreden?
   
Daelzicht doet haar uiterste best om goede kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. Bent u ergens ontevreden over? Neemt u dan contact op met de mensen met wie de cliŽnt het meeste omgaat (netwerkcoach, begeleiding of de leidinggevende). De vertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris kan hierbij bemiddelen. Als gesprekken niet tot verbetering of een oplossing leiden, kan de cliŽnt of de ouder/vertegenwoordiger een formele schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Ook hierbij kan de vertrouwenspersoon en/of de klachtenfunctionaris u helpen en begeleiden. 

Hieronder kunt u de volledige klachtenregelingen raadplegen:
 Klachtenregeling Wlz/Wmo/Zvw
 Klachtenregeling Bopz
 Klachtenregeling Jeugdwet

 
 De klachtenregelingen zijn samengevat in onderstaande folders:
 Folder klachtenregeling Vertegenwoordigers
 Folder klachtenregeling CliŽnten 
 Folders klachtenregeling CliŽnten: pictoversie

 

U kunt uw schriftelijke klacht richten aan:

Klachtencommissie cliŽnten
T.a.v. De ambtelijk secretaris
Postbus 5002
6097 AK Heel
E-mail: klachtencommissie.clienten@daelzicht.nl


U kunt ook informatie vragen bij de netwerkcoach, leidinggevende of een van de volgende personen: 

CliŽntvertrouwenspersoon Daelzicht
Naam: Angelique CŲrvers
Telefoon: 06 Ė 22 92 12 15
E-mail: Angelique.Corvers@daelzicht.nl

CliŽntvertrouwenspersoon AKJ
Voor kinderen en jongeren vallend onder de Jeugdwet.
Telefoon: 088 Ė 555 10 00
E-mail: info@akj.nl
Site: www.akj.nl

Klachtenfunctionaris Daelzicht
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
Telefoon: 088 Ė 024 51 44
E-mail: klachtenfunctionarisdaelzicht@cbkz.nl