HKZ-certificaat

Daelzicht werkt constant aan kwaliteit. Het HKZ-certificaat is een keurmerk dat voor de gehandicapten- sector is ontwikkeld door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Sinds 2007 is Daelzicht in het bezit van het HKZ-certificaat.

HKZ in de praktijk
Het HKZ-certificaat stelt normen en eisen aan de zorg die we leveren, aan de kwaliteit ervan en aan het feit dat we een aantal zaken moeten vastleggen om te kunnen Ďbewijzení dat we inderdaad die kwaliteit leveren die we zeggen te leveren en die verbeteringen aanbrengen die wij en/of de cliŽnten van belang vinden. De drie belangrijkste rubrieken zijn Intake, Uitvoering en Evaluatie/Nazorg. Er worden kwaliteitseisen gesteld met betrekking tot:

  • De wijze waarop nieuwe cliŽnten bij Daelzicht binnen komen, bijvoorbeeld welke informatie moeten nieuwe cliŽnten krijgen.
  • De wijze waarop we de zorg uitvoeren, zoals het werken met ondersteuningsplannen, het handelen naar protocollen, o.a. op het gebied van medicatie, seksueel misbruik en reanimatie. Maar bijvoorbeeld ook kwaliteitsbeleid, deskundigheidsbevordering, manier van leiding geven, ontwikkeling van de dienstverlening, huisvesting en het calamiteitenplan worden onder de loep genomen.
  • De wijze waarop we de zorg afsluiten.

 

Kwaliteitsrapport 2018

Er zijn twee versies van het kwaliteitsrapport 2018: de samenvatting 'Het verhaal van 2018' (ook de samenvatting van het jaarverslag 2018), en het volledige rapport. Klik hier om beide uitgaven te bekijken.

Kwaliteitsrapport 2017

Er zijn twee versies van het kwaliteitsrapport 2017: de samenvatting 'Jouw Wereld' (ook de samenvatting van het jaarverslag 2017), en het volledige rapport. Klik hier om beide uitgaven te bekijken.


Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 20 februari 2018 een onaangekondigd bezoek aan Daelzicht, woongroep Violenhof 5/6 in Heel.

Klik hier om het inspectierapport te downloaden.

CliŽnttevredenheid

Daelzicht hecht grote waarde aan de ervaringen van cliŽnten en cliŽntvertegenwoordigers over de zorg en ondersteuning die Daelzicht biedt. Jaarlijks vormen deze ervaringen de input voor de evaluatie en bijstelling van het cliŽntgebonden ondersteuningsplan. Daarnaast wordt er drie jaarlijks een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een externe partij. Daelzicht heeft gekozen voor het instrument Quality Cube, mede omdat dit instrument de samenwerking tussen cliŽnt, cliŽntvertegenwoordiging en professional benadrukt. De uitkomsten van deze meting worden gebruikt om verbeteringen op locatie-, RVE- en Daelzicht-niveau te realiseren.

Onderzoek Kwaliteitservaringen 2016/2017
Lees hier het boekje 'Wat gaat goed, wat kan beter?', de samenvatting van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2016/2017.

Lees hier de volledige rapportage van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2016/2017.

Resultatenoverzichten per RVE:

Onderzoek Kwaliteitservaringen 2013
Raadpleeg hier een samenvatting van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2013.


Vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking is een belangrijk thema in de zorg, zo ook bij Daelzicht. Om toepassing van vrijheidsbeperking terug te dringen nam Daelzicht in 2009 deel aan een Verbetertraject Plus op het thema Maatregelen op Maat van Zorg voor Beter. Meer informatie over hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan terugdringen hiervan is te vinden via onderstaande links. Hebt u vragen hierover? Mail dan naar bopz@daelzicht.nl.

Klik hier voor de brochure Zorg voor een leven in vrijheid.
Klik hier voor de handreiking Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliŽnt.
Klik hier voor de cliŽntfolder Meepraten over beperking van je vrijheid.