Medezeggenschap

Daelzicht is gebaat bij cliŽnten, familie en/of vertegenwoordigers die hun stem laten horen, meedenken en meepraten. Met uw inbreng heeft u invloed op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening binnen Daelzicht. Wij bieden medezeggenschap op maat, op verschillende niveaus en aangepast aan de wensen van de cliŽnten en de cliŽntvertegenwoordigers. Er zijn huiskameroverleggen waarin medebewoners met elkaar praten over het wel en wee in de woning. Is alles goed geregeld of kan het beter? Ook zijn er familieberaden waarin familie en vertegenwoordigers het welzijn van de cliŽnten behartigen. 

CliŽntenraad
Als familielid of vertegenwoordiger mag u ook meepraten over het beleid van Daelzicht. Dit staat in de Wet medezeggenschap cliŽnten zorginstellingen (WMCZ). Als lid van de CliŽntenraad geeft u gevraagd en ongevraagd advies over het beleid waarvoor de manager verantwoordelijk is. Binnen Daelzicht is ťťn CliŽntenraad actief. 

Wilt u weten hoe de medezeggenschap is georganiseerd op en rondom de plek waar de cliŽnt zorg en begeleiding ontvangt? Stel uw vraag aan een medewerker of teamleider. Hoe meer cliŽnten en verwanten willen meedenken en meedoen, hoe beter!

Nieuwsbrieven
Download hier de nieuwsbrieven van de CliŽntenraad:

Verslag regiobijeenkomsten najaar 2018
Klik hier om het verslag van de regiobijeenkomsten van september en oktober 2018 te downloaden. 
Hierbij horen de volgende bijlagen:


Hebt u een vraag voor de CliŽntenraad? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@daelzicht.nl.

<<< terug