Daelzicht is een zorgorganisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. We bieden een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Ongeveer 1.500 medewerkers en 800 vrijwilligers werken elke dag met plezier, respect, warmte en deskundigheid voor onze 2.000 cliŽnten. Daelzicht is op ruim 80 locaties in Limburg vertegenwoordigd. Voor meer informatie over onze zorg kunt u ook terecht bij de zorgbemiddelaars van onze afdeling CliŽntservice.

De geschiedenis
Klik hier voor een beknopt overzicht van de geschiedenis van Daelzicht. 

Daelzicht kent een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur en houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Daelzicht. De zorgbrede governance code dient als uitgangspunt voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. In het jaardocument legt de Raad van Toezicht verantwoording af.

Raad van Bestuur
Peter Muijen

Directie
Marly de Wolff-Evers (directeur Zorg)
Nicole Weijers-Huijerjans (directeur Wonen en Welzijn)

Raad van Toezicht
Antoinette Knoet-Michels, voorzitter
Mieke Ockhuizen, lid
Charles Evers, lid
Pink van Veen, lid
Ellen Kuppens, lid

Klik hier voor de toezichtvisie van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht maakte een jaarverslag van 2018. Klik hier om het te lezen.

 

  

<<< terug