Vertrouwenspersoon voor cliŽnten en wettelijk vertegenwoordigers van Daelzicht
Angelique Corvers 

  

De vertrouwenspersoon is te benaderen voor klachten van of namens cliŽnten over zorg, dienstverlening, bejegening of klachten met betrekking tot BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Bereikbaar tijdens kantooruren via het algemeen nummer 06-22921215 of via angelique.corvers@daelzicht.nl 

Externe vertrouwenspersoon voor medewerkers bij Encare Arbozorg
Bereikbaar via Encare Arbozorg via 043 - 325 77 99.

Blijf niet rondlopen met nare gevoelens die voortkomen uit ongewenst gedrag uit je omgeving. Praat erover met collega's, je leidinggevende of je naasten. Vind je dit moeilijk, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Encare Arbozorg. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht voor ondersteuning en advies, soms lucht het al op als je je verhaal kunt vertellen of met iemand van gedachten kunt wisselen.

Vertrouwenspersoon AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg)
De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor alle cliŽnten met een Jeugdwet indicatie. Kinderen ťn hun ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en is niet in dienst is van Daelzicht.

Zo bereik je het AKJ
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je denkt dat je er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de organisatie van Daelzicht, dan is het goed om te weten dat je terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jullie doen?
Allereerst luisteren naar je verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij/hij informeert je over je rechten en geeft  advies. Meestal kan je met je opmerking, vraag of klacht heel goed terecht bij de hulpverlener zelf. Misschien wil je dit niet altijd of kan het in sommige gevallen niet. 

Dan kan de vertrouwenspersoon  je ondersteunen bij een gesprek met Daelzicht en/of met de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op de website van het AKJ (www.akj.nl) vind je alle contactgegevens. Telefoon: 088 Ė 5551000.

Ouders en/of cliŽnten kunnen ook met de vertrouwenspersoon chatten. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 16.00u tot 20.00u, en op vrijdag van 15.00u tot 17.00u. Klik hier voor de chatfunctie.

 

 

 

<<< terug