Zelf zorg inkopen
Elke cliŽnt die zorg afneemt, heeft een indicatie in een zorgzwaartepakket (ZZP) nodig. CliŽnten of hun vertegenwoordigers kunnen deze indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met dit zorgzwaartepakket kunt u zorg inkopen bij Daelzicht. CliŽnt en Daelzicht maken samen afspraken over de zorg die geboden gaat worden en leggen deze vast in het ondersteuningsplan van de cliŽnt. 

Meer informatie
ē Op www.ciz.nl vindt u informatie over het aanvragen van een indicatie. Als u het niet eens bent met de toegekende zorgzwaarte dan kunt u bezwaar aantekenen. De medewerkers van CliŽntservice van Daelzicht kunnen u hier bij helpen. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0475-577333 of via e-mail: clientservicedesk@daelzicht.nl

ē Gebruikersgids invoering zorgzwaarte voor mensen met een verstandelijke beperking 

ē CliŽnten en hun vertegenwoordigers kunnen ook rechtstreeks aan Daelzicht een vraag stellen over de zorgzwaartebekostiging. Stuur daarvoor een e-mailbericht naar ZZPhelpdesk@daelzicht.nl 

 

<<< terug