Overige publicaties

Wie betaalt wat?

Elk jaar maakt Daelzicht een nieuwe versie van het boekje ĎWie betaalt wat?í. Daarin staat wat Daelzicht betaalt vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg), en wat u zelf betaalt. 

Voor 2020 zijn er twee verschillende boekjes gemaakt. Deze kunt u hier downloaden:

Download hier de versie 'verblijf op een locatie met behandeltoekenning'.

Download hier de versie 'verblijf op een locatie zonder behandeltoekenning'.

Als u niet zeker weet of u in een locatie met of zonder behandeltoekenning woont, kunt u dat navragen bij de begeleidend coŲrdinator (voorheen netwerkcoach).

Wijziging januari 2020: 
In de tabel op pagina 7 van 'Wie betaalt wat' staat dat de kosten van een rollator worden vergoed vanuit de Wlz. Deze informatie is onjuist: kosten van een rollator worden niet vergoed vanuit de Wlz en zijn voor rekening van de cliŽnt. Deze regelgeving is in december 2019 gewijzigd door de overheid. De informatie in onze boekjes is gebaseerd op de informatie die bekend was voordat deze wijziging heeft plaatsgevonden. Wij maken de boekjes ťťn keer per jaar en aanpassingen worden meegenomen in de nieuwe versie (van 2021). 

Maaltijdvergoeding tijdens vakanties

Download hier het declaratieformulier 'maaltijdvergoeding tijdens vakanties' voor 2020.

Wasverzorging

Hieronder staan de formulieren en documenten over/van wasserij LipsPlus B.V.

Uw was via LipsPlus: zo werkt het!
Machtigingsformulier LipsPlus
Adviezen voor aanschaf en behandeling van kleding
Standaard afwerkwijzen persoonsgoed LipsPlus
Formulier merkservice LipsPlus
Formulier afwijkende wasvoorschriften LipsPlus
Klachtenformulier LipsPlus

Inspectierapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (februari 2018)

Download hier het rapport van het inspectiebezoek dat plaatsvond in februari 2018. 

CliŽnttevredenheid
Onderzoek kwaliteitservaringen 2016/2017
Lees hier het boekje 'Wat gaat goed, wat kan beter?',
 de samenvatting van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2016/2017.

Lees hier de volledige rapportage van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2016/2017.

Resultatenoverzichten per RVE:

 
Onderzoek Kwaliteitservaringen 2013
Raadpleeg hier een samenvatting van het Onderzoek Kwaliteitservaringen 2013. 

Klachtenregeling cliŽnten

Hieronder kunt u de volledige klachtenregeling cliŽnten raadplegen: 

  
De klachtenregelingen zijn samengevat in onderstaande folders: